Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Φυτικά Βασισμένη Διατροφή και Υγιής Μακροζωία I

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Οι Strom και Jensen παρατήρησαν ότι στη Νορβηγία μεταξύ 1938 και 1948 υπήρχε ισχυρή σχέση μεταξύ της καρδιαγγειακής θνησιμότητας και των μεταβολών στην πρόσληψη λίπους με τη μορφή βουτύρου, γάλακτος, τυριού και αυγών, με τις μεταβολές στη θνησιμότητα να υστερούν των διατροφικών μεταβολών κατά ένα έτος περίπου (Σχήμα 1). Μπορεί να συναχθεί από τα στοιχεία του Υπουργείου Προμηθειών που παραθέτουν οι Strom και Jensen ότι η διανομή με δελτίο εισήχθη ως αποτέλεσμα της πτώσης της διαθεσιμότητας των ζωικών τροφών, και ως εκ τούτου εισήχθη αφού είχε ήδη μειωθεί η πρόσληψη ζωικών τροφών.1
Σχήμα 1. Θνησιμότητα από ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, σε συνάρτηση με την ηλικία· κατανάλωση λίπους με τη μορφή βουτύρου, γάλακτος, τυριού και αυγών, Νορβηγία 1938-1948
Σχήμα 1.
Θνησιμότητα από ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, σε συνάρτηση με την ηλικία· κατανάλωση λίπους με τη μορφή βουτύρου, γάλακτος, τυριού και αυγών, Νορβηγία 1938-1948
Η σχέση μεταξύ των μεταβολών στην πρόσληψη ζωικών πρωτεϊνών και στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα στη Νορβηγία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φαίνεται ξεκάθαρα και στον παρακάτω πίνακα της πρόσληψης μακροθρεπτικών συστατικών (Πίνακας 1), καθώς και στο γράφημα που απεικονίζει τα ποσοστά καρδιαγγειακής θνησιμότητας (Σχήμα 2).1,2
Πίνακας 1. Πρόσληψη μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών για άνδρες από 50 οικογένειες στο Όσλο, 1936-1945
Πίνακας 1.
Πρόσληψη μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών για άνδρες από 50 οικογένειες στο Όσλο, 1936-1945
Σχήμα 2. Θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού, Νορβηγία 1927-1948
Σχήμα 2.
Θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού, Νορβηγία 1927-1948
Το παρακάτω γράφημα δείχνει τη συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης ζωικής πρωτεΐνης και της θνησιμότητας από ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος.
Σχήμα 5. Πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης και θνησιμότητα από ασθένειες του κυκλοφορικού από τις παρατεθείσες μελέτες
Σχήμα 5.
Πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης και θνησιμότητα από ασθένειες του κυκλοφορικού από τις παρατεθείσες μελέτες
Οι Strom και Jensen παρείχαν επιπλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από πάνω από 15.000 εγχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Νορβηγία, οι οποίες περιπλέκονταν από τον κίνδυνο θρόμβωσης, οι ίδιοι χειρουργοί διαπίστωσαν ότι η εμφάνιση αυτών των επιπλοκών μειώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της στέρησης τροφών πλούσιων σε ζωικά λίπη, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε ραγδαία μετά την επανέναρξη της πρόσληψης.3,4 Τα ευρήματα αυτά παρέχουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας στη Νορβηγία κατά τη διάρκεια της στέρησης ζωικών τροφών. Στη Σουηδία, όπου η θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα ουσιαστικά μειώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, υπήρξε πτώση ρεκόρ τόσο στη θνησιμότητα καρδιαγγειακές νόσους όσο και στη θνησιμότητα κάθε αιτιολογίας κατά τη διάρκεια των ετών του πολέμου, όταν μειώθηκε η πρόσληψη ζωικών τροφών (Σχήμα 6).2,5 Άλλοι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια εντυπωσιακή μείωση στην προχωρημένη αθηροσκλήρωση στη Φινλανδία και στη Δυτική Γερμανία κατά τη διάρκεια των περιόδων της στέρησης ζωικών τροφών, η οποία επέστρεψε κοντά στα προπολεμικά επίπεδα μετά την αύξηση της πρόσληψης.4,6
Σχήμα 6.Ποσοστό ενέργειας από ζωικές τροφές και θνησιμότητα από αρτηριοσκλήρωση και κάθε αιτιολογία, Σουηδία 1940-1944
Σχήμα 6.
Ποσοστό ενέργειας από ζωικές τροφές και θνησιμότητα από αρτηριοσκλήρωση και κάθε αιτιολογία, Σουηδία 1940-1944
Αυτές οι παρατηρήσεις από τους Παγκόσμιους Πολέμους είναι απίθανο να είναι συμπτωματικές, δεδομένου ότι είναι σύμφωνες με τη σημαντική μείωση της χοληστερόλης ορού και της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και κάθε αιτιολογίας σε πρώην κομμουνιστικά κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, που αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν οι κομμουνιστικές επιδοτήσεις για κρέας και ζωικά λίπη καταργήθηκαν μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης (Σχήμα 7).7,8 Ομοίως, η σημαντική μείωση της χοληστερόλης ορού και της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και κάθε αιτιολογίας στην προ και πρώιμη περίοδο των στατίνων του δεύτερου μισού του αιώνα στις αναπτυγμένες χώρες σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλασία εξηγείται εν μέρει ως αποτέλεσμα των επιτυχών κυβερνητικών πολιτικών που έδωσαν έμφαση στις διατροφικές αλλαγές, ιδιαίτερα στη μειωμένη πρόσληψη κορεσμένου ζωικού λίπους. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι η Φινλανδία που παρουσίασε την πιο ταχεία μείωση της στεφανιαίας θνησιμότητας στον κόσμο, η οποία κατά κύριο λόγο εξηγείται από τη σημαντική μείωση της χοληστερόλης ορού ως αποτέλεσμα της μεγάλης μείωσης του κορεσμένου ζωικού λίπους και της αύξησης της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών (Σχήματα 8,9).9,10
Σχήμα 7. Τάσεις στη θνησιμότητα από καρδιακή νόσο σε πρώην κομμουνιστικά και δυτικά έθνη σε άνδρες ηλικίας ≤ 64
Σχήμα 7.
Τάσεις στη θνησιμότητα από καρδιακή νόσο σε πρώην κομμουνιστικά και δυτικά έθνη σε άνδρες ηλικίας ≤ 64
Σχήμα 8.  Παρατηρούμενη και προβλεπόμενη μείωση της στεφανιαίας θνησιμότητας λόγω στεφανιαίας στους άνδρες στην Ανατολική Φινλανδία
Σχήμα 8.
Παρατηρούμενη και προβλεπόμενη μείωση της στεφανιαίας θνησιμότητας στους άνδρες στην Ανατολική Φινλανδία
Σχήμα 9.  Παρατηρούμενη και προβλεπόμενη μείωση της χοληστερόλης ορού με βάση τις διατροφικές αλλαγές σε Φινλανδούς άνδρες και γυναίκες χωρίς υπολιπιδαιμική αγωγή (1, PUFA· 2, διαιτητική χοληστερόλη· 3, SFA· 4, PUFA + διαιτητική χοληστερόλη + SFA· 5, PUFA + διαιτητική χοληστερόλη + SFA + trans λιπαρά οξέα· 6, παρατηρούμενη χοληστερόλη ορού)
Σχήμα 9.
Παρατηρούμενη και προβλεπόμενη μείωση της χοληστερόλης ορού με βάση τις διατροφικές αλλαγές σε Φινλανδούς άνδρες και γυναίκες χωρίς υπολιπιδαιμική αγωγή (1, PUFA· 2, διαιτητική χοληστερόλη· 3, SFA· 4, PUFA + διαιτητική χοληστερόλη + SFA· 5, PUFA + διαιτητική χοληστερόλη + SFA + trans λιπαρά οξέα· 6, παρατηρούμενη χοληστερόλη ορού)
Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές παρέχουν περαιτέρω στοιχεία για αιτιώδη συνάφεια. Μια μετα-ανάλυση 395 δοκιμών ελεγχόμενης διατροφής διαπίστωσε ότι η διαιτητική χοληστερόλη και η ισοθερμιδική αντικατάσταση των σύνθετων υδατανθράκων και ακόρεστων λιπαρών με κορεσμένα λιπαρά αυξάνει την LDL και τη συνολική χοληστερόλη.11 Επιπλέον, μια μετα-ανάλυση 108 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών διαφόρων ιατρικών και διαιτολογικών παρεμβάσεων τροποποίησης λιπιδίων διαπιστώθηκε ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας, ενώ η τροποποίηση της HDL ή των τριγλυκεριδίων δεν προσκόμισε κανένα σαφές όφελος μετά τον έλεγχο για την LDL χοληστερόλη.12

Dr. Caldwell Esselstyn και ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (CAD)

Στη μελέτη του Dr. Esselstyn των ασθενών του με στεφανιαία νόσο, παρά το γεγονός ότι είχαν παρόμοιες μετρήσιμες ποσότητες της νόσου με τους άλλους 18 ασθενείς στη γραμμή βάσης, οι 6 μη συμμορφούμενοι ασθενείς είχαν 13 νέα καρδιακά επεισόδια εντός των πρώτων 12 χρόνων της μελέτης, παρά το γεγονός ότι λαμβάναν ακόμη συνήθη αγωγή. Από την άλλη πλευρά, οι 18 συμμορφούμενοι συμμετέχοντες δεν είχαν περαιτέρω καρδιακά επεισόδια, ενώ ήταν πλήρως συμμορφούμενοι, παρά το γεγονός ότι είχαν 48 επεισόδια κατά τη διάρκεια 8 ετών πριν από τη μελέτη, στα οποία λάμβαναν την καθιερωμένη αγωγή.13,14 Στη νεότερη δεκαετή μελέτη με πάνω από 200 ασθενείς, επαναλαμβανόμενα καρδιακά επεισόδια παρατηρήθηκαν μόνο στο 0,5% των συμμορφούμενων συμμετεχόντων, ποσοστό περίπου 40 φορές χαμηλότερο από άλλες διαιτητικές δοκιμές ή δοκιμές με στατίνες (Βίντεο 1).

Βίντεο 1. TEDxCambridge – O Caldwell Esselstyn για το πως να κάνουμε τις καρδιακές προσβολές παρελθόν

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εκατοντάδες πειράματα σε πολλά διαφορετικά παμφάγα είδη, από τα οποία πιο σημαντικά είναι τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, έδειξαν ότι η διαιτητική χοληστερόλη έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα λιπίδια του αίματος και προκαλεί αθηρωματικές βλάβες.15 Πειράματα σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα έδειξαν ότι η πρόσληψη ακόμη και μικρών ποσοτήτων διαιτητικής χοληστερόλης τόσο χαμηλών όσο 43μg/kcal, ισοδύναμη με αυτήν που βρίσκεται μόνο στο ήμισυ ενός μικρού αυγού σε μια ανθρώπινη διατροφή 2000 kcal, επάγει αθηρωματικές βλάβες. Επιπλέον, δεν υπήρχε καμία ένδειξη για όριο στη διαιτητική χοληστερόλη σε σχέση με μια δυσμενή επίδραση επί των αρτηριών (Σχήματα 10, 11).16 [Κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη 16]
Σχήμα 10. Υποκλείδια αρτηρία από πιθήκο Rhesus που λαμβάνει συμπλήρωμα 43μg/kcal διαιτητικής χοληστερόλης. Η σουδανοφιλία (μαύρη περιοχή) είναι έντονη στην περιοχή σημαντικής πάχυνσης του έσω χιτώνα.
Σχήμα 10.
Υποκλείδια αρτηρία από πιθήκο Rhesus που λαμβάνει συμπλήρωμα 43μg/kcal διαιτητικής χοληστερόλης. Η σουδανοφιλία (μαύρη περιοχή) είναι έντονη στην περιοχή σημαντικής πάχυνσης του έσω χιτώνα.
Σχήμα 11. Μηριαία αρτηρία από πιθήκο Rhesus που λαμβάνει συμπλήρωμα 43μg/kcal διαιτητικής χοληστερόλης. Η ινώδης πάχυνση του έσω χιτώνα και η διατάραξη της εσωτερικής ελαστικής μεμβράνης διαφοροποιούν αυτή την αρτηρία από τα αιμοφόρα αγγεία ελέγχου των πιθήκων που λαμβάνουν συμπλήρωμα 0 διαιτητικής χοληστερόλης.
Σχήμα 11.
Μηριαία αρτηρία από πιθήκο Rhesus που λαμβάνει συμπλήρωμα 43μg/kcal διαιτητικής χοληστερόλης. Η ινώδης πάχυνση του έσω χιτώνα και η διατάραξη της εσωτερικής ελαστικής μεμβράνης διαφοροποιούν αυτή την αρτηρία από τα αιμοφόρα αγγεία ελέγχου των πιθήκων που λαμβάνουν συμπλήρωμα 0 διαιτητικής χοληστερόλης.
Αρκετές μεγάλες, μακρόπνοες προοπτικές μελέτες σε ανθρώπους διαπίστωσαν ότι η διαιτητική χοληστερόλη σχετίζεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας και έχει αποδειχθεί επανειλημμένα σε μελέτες με διαβητικούς συμμετέχοντες ότι η πρόσληψη διαιτητικής χοληστερόλης και αυγών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας.17,18,19,20,21,22

ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ

Στην πλειονότητα των μελετών σε αρουραίους, ιδιαίτερα εκείνων που δεν έχουν περιπλεχθεί από τη χορήγηση μεγάλων δόσεων καρκινογόνων, ο πρωτεϊνικός περιορισμός αύξησε σημαντικά τη μέγιστη διάρκεια ζωής. Για παράδειγμα, μια επανεξέταση κατέδειξε ότι στις 16 από τις 18 μελέτες ο πρωτεϊνικός περιορισμός αύξησε τη μέση μέγιστη διάρκεια ζωής κατά περίπου 20%, ανεξάρτητα από το θερμιδικό περιορισμό.23 Από την ίδια επανεξέταση, η αυξημένη πρόσληψη υδατανθράκων είτε έχει σχέση με καμία αλλαγή ή με αύξηση της μακροζωίας. Η σχέση μεταξύ πρωτεϊνικού περιορισμού και μακροζωίας έχει αποδοθεί κατά κύριο λόγο στον περιορισμό της μεθειονίνης, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τόσο τη μέση όσο και τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα τρωκτικά κατά μέσο όρο έως και 40%.23,24
Ο διαιτητικός περιορισμός της μεθειονίνης έχει επίσης δειχθεί ότι αναστέλλει και ακόμη και αναστρέφει την ανάπτυξη ανθρώπινων όγκων σε ζωικά μοντέλα και σε καλλιέργεια, αποδεικνύοντας ότι οι όγκοι είναι εξαρτώμενοι από την μεθειονίνη, αλλά είναι σχετικά καλά ανεκτός από τους φυσιολογικούς ιστούς.25 Μια επανεξέταση διαπίστωσε ότι το όφελος της αντικατάστασης της καζεΐνης με πρωτεΐνη σόγιας για την καταστολή του όγκου στο ζωικό μοντέλο εξηγείται εν μέρει από τη χαμηλότερη ποσότητα μεθειονίνης και εν μέρει από πολυάριθμες ευεργετικές φυτικές ενώσεις. Η ίδια επανεξέταση βρήκε ότι η καζεΐνη εξακολουθεί να είναι πολύ περισσότερο καρκινογόνος σε σύγκριση με την πρωτεΐνη σόγιας, ακόμη και όταν οι δίαιτες καζεΐνης και πρωτεΐνης σόγιας σχηματίστηκαν με ισοδύναμες ποσότητες του «περιοριστικού αμινοξέος» μεθειονίνη (Σχήμα 12).26
Σχήμα 12. Συνολικός αριθμός (Α) και συνολικό βάρος (Β) μαστικών όγκων σε αρουραίους, 25 εβδομάδες μετά την ένεση Ν-νιτροζομεθυλουρίας. Ομάδες Διατροφής:. Καζεΐνη, 20% καζεΐνη· SPI, 19% απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας· SPI + Met, 19% απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας σχεδιασμένη για να περιέχει ισοδύναμη ποσότητα μεθειονίνης με την ομάδα καζεΐνης
Σχήμα 12. Συνολικός αριθμός (Α) και συνολικό βάρος (Β) μαστικών όγκων σε αρουραίους, 25 εβδομάδες μετά την ένεση Ν-νιτροζομεθυλουρίας. Ομάδες Διατροφής:. Καζεΐνη, 20% καζεΐνη· SPI, 19% απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας· SPI + Met., 19% απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας σχεδιασμένη για να περιέχει ισοδύναμη ποσότητα μεθειονίνης με την ομάδα καζεΐνης
Σε σύγκριση με ολόκληρες φυτικές τροφές, τόσο το περιεχόμενο όσο και η βιοδιαθεσιμότητα της μεθειονίνης είναι σημαντικά υψηλότερα στις περισσότερες πλούσιες σε πρωτεΐνες ζωικές τροφές, με μικρή επικάλυψη.24 Συνεπώς, ο συνδυασμός πρωτεΐνης από ανεπεξέργαστες φυτικές τροφές έχει ως αποτέλεσμα μια ποιότητα επαρκή για να υποστηρίξει φυσιολογικό ιστό, αλλά όχι την ποιότητα που βρέθηκε σε ζωικές τροφές, η οποία προάγει τον καρκίνο και τον πρόωρο θάνατο. Αυτές οι μελέτες σε τρωκτικά είναι συνεπείς με έναν αριθμό προοπτικών μελετών σε ανθρώπους που διαπιστώθηκε ότι οι δίαιτες με υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και συχνά λίπος, κυρίως ζωικής προέλευσης, σε βάρος της φυτικής πρωτεΐνης ή των υδατανθράκων συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας.27,28,29,30
Ακόμη και υπό την παρουσία χαμηλότερων ποσοτήτων αφλατοξινών, η υψηλότερη σε σύγκριση με χαμηλότερη πρόσληψη καζεΐνης προωθεί την ανάπτυξη όγκου.31 Σε μελέτες σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, σε σύγκριση με την καζεΐνη, η πρωτεΐνη σόγιας όχι μόνο οδηγεί σε γενετικές αλλαγές που συσχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου, αλλά επίσης και σε βελτιώσεις στο σωματικό βάρος, στην ευαισθησία στην ινσουλίνη, στο προφίλ των λιπιδίων και ακόμη μειώνει τις αθηρωματικές πλάκες κατά μέσο όρο έως και 90% (Σχήμα 13).32,33,34,35
Σχήμα 13. α, Το ποσοστό κάθε ομάδας πιθήκων Cynomolgus σε CAA πλάκες, που ορίζονται ως πάχος έσω χιτώνα μεγαλύτερο από το ήμισυ του μέσου πάχους. b, Μέσο μέγεθος βλάβης για τους πιθήκους με αθηρωματικές πλάκες. Soy (-), πρωτεΐνη σόγιας της οποίας τα περισσότερα φυτοοιστρογόνα έχουν εξαχθεί. Soy (+), πρωτεΐνη σόγιας με φυτοοιστρογόνα.
Σχήμα 13.
α, Το ποσοστό κάθε ομάδας πιθήκων Cynomolgus σε CAA πλάκες, που ορίζονται ως πάχος έσω χιτώνα μεγαλύτερο από το ήμισυ του μέσου πάχους. b, Μέσο μέγεθος βλάβης για τους πιθήκους με αθηρωματικές πλάκες. Soy (-), πρωτεΐνη σόγιας της οποίας τα περισσότερα φυτοοιστρογόνα έχουν εξαχθεί. Soy (+), πρωτεΐνη σόγιας με φυτοοιστρογόνα.
Μια σειρά από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές έχουν αποδείξει τις βλαβερές συνέπειες της ζωικής πρωτεΐνης σε ανθρώπινους καρκίνους. Για παράδειγμα, μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή διαπίστωσε ότι μεταξύ ανδρών που διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο, εκείνοι που λάμβαναν συμπλήρωμα με πρωτεΐνη γάλακτος ήταν πάνω από έξι φορές πιθανότερο να αναπτύξουν καρκίνο του προστάτη σε σύγκριση με τους άνδρες που λάμβαναν συμπλήρωμα με πρωτεΐνη σόγιας.36  Επίσης, ένας αριθμός δοκιμών στενά ελεγχόμενης διατροφής με ανθρώπινους συμμετέχοντες έχουν αποδείξει ότι ο αιμικός σίδηρος από το πρωτεΐνικό τμήμα του κρέατος αυξάνει την παραγωγή των NOCs (Ν-νιτρωδο ενώσεις) στον πεπτικό σωλήνα σε συγκεντρώσεις παρόμοιες με εκείνες που βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου, από τις οποίες οι περισσότερες είναι καρκινικές.37,38 Επιπλέον, μια ελεγχόμενη δοκιμή σίτισης διαπίστωσε ότι οι NOCs που προκύπτουν από τον αιμικό σίδηρο στο κρέας σχηματίζουν ενώσεις προσθήκης DNA στον ανθρώπινο πεπτικό σωλήνα, και οι ενώσεις προσθήκης DNA είναι ένας καθιερωμένος δείκτης καρκίνου.39 Αυτά τα ευρήματα είναι συνεπή με πρόσφατες μετα-αναλύσεις προοπτικών μελετών που βρήκαν ότι η πρόσληψη τόσο νωπού κόκκινου κρέατος όσο και αίμης από κρέας συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.37,40  Με βάση εν μέρει αυτές τις γραμμές στοιχείων, το 2011 η ομάδα εμπειρογνωμόνων από το World Cancer Research Fund αξιολόγησε 749 δημοσιεύσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πειστικές αποδείξεις ότι το νωπό και μεταποιημένο κόκκινο κρέας αποτελεί αιτία του καρκίνου του παχέος εντέρου.41 Επιπλέον, μια πιο πρόσφατη προοπτική μελέτη με πάνω από 2,24 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες βρήκε ότι σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που κατανάλωναν λιγότερο από 1 μερίδα την εβδομάδα, η κατανάλωση 2 ή περισσότερων μερίδων κρέατος αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου.42

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Στη Μελέτη της Κίνας η πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη με πολλούς ευνοϊκούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, με το εισόδημα των νοικοκυριών να εξηγεί μεταξύ 60% και 80% της διακύμανσης της πρόσληψης μεταξύ των κομητειών. Η πρόσληψη ζωικών τροφών συσχετιζόταν επίσης με άλλους ευνοϊκούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γιατρούς και νοσοκομεία για προγεννητική διαβούλευση και γεννήσεις παιδιών, του εμβολιασμού  της αποφυγής της πείνας, της ιδιοκτησία ψυγείου, τουαλέτας και της ικανότητα διαβάσματος, πολλοί από τους οποίους συνδέονταν σε κάποιο βαθμό με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας.43 Μεταξύ του νεότερου πληθυσμού που εξετάστηκε στη Μελέτη της Κίνας ΙΙ, η πρόσληψη ζωικών τροφών ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας αυξημένου κινδύνου, και οι φυτικές τροφές μειωμένου κινδύνου θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας, παρά το γεγονός ότι η σημαντική αντίστροφη σχέση μεταξύ της θνησιμότητας και του εισοδήματος των νοικοκυριών θα μεροληπτούσε αυτά τα αποτελέσματα προς την αντίθετη κατεύθυνση (Πίνακες 2, 3).43 Αυτό μοιάζει με τις παρατηρήσεις του Dr. Campbell στις Φιλιππίνες, όπου τα παιδιά από τις πλουσιότερες οικογένειες που κατανάλωναν διατροφή πλούσια σε ζωικές τροφές είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του ήπατος.31 
Πίνακας 2. Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της συνολικής θνησιμότητας στα πρώτα στοιχεία από τη Μελέτη της Κίνας ΙΙ, ηλικίες 0-4
Πίνακας 2.
Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της συνολικής θνησιμότητας στα πρώτα στοιχεία από τη Μελέτη της Κίνας ΙΙ, ηλικίες 0-4
Πίνακας 3. Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της συνολικής θνησιμότητας στα πρώτα στοιχεία από τη Μελέτη της Κίνας ΙΙ, ηλικίες 5-14
Πίνακας 3.
Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της συνολικής θνησιμότητας στα πρώτα στοιχεία από τη Μελέτη της Κίνας ΙΙ, ηλικίες 5-14
Προοπτικές μελέτες που έλεγξαν για κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες διαπίστωσαν ότι οι φυτικά βασισμένες διατροφικές συνήθειες σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας.27,44,45,46 Επιπλέον, έχει καθιερωθεί από στοιχεία από πάνω από 100 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θνησιμότητας κάθε αιτιολογίας, ακόμα και σε άτομα που έχουν ήδη πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις της LDL χοληστερόλης, παρόμοιες με αυτή που παρατηρήθηκαν στην αγροτική Κίνα.12,47 Η συντριπτική πλειοψηφία της απότομης αύξησης της θνησιμότητας λόγω στεφανιαίας νόσου στο Πεκίνο μεταξύ του 1984 και του 1999 έχει αποδοθεί στη σημαντική αύξηση της χοληστερόλης ορού, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πενταπλάσια αύξηση στην πρόσληψη κόκκινου κρέατος και αυγών, καθώς και στη μείωση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών. Χωρίς βελτιώσεις στις ιατρικές παρεμβάσεις η αύξηση των θανάτων θα ήταν σημαντικά υψηλότερη.48
Η ζωική πρωτεΐνη συσχετιζόταν με αυξημένα κυκλοφορούντα οιστρογόνα στη Μελέτη της Κίνας και έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο πρώιμης εμμηναρχής σε πολυάριθμες μελέτες που περιελάμβαναν μία κοόρτη κοριτσιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 και του 1940, πριν από την ευρεία κατανάλωση «ζώων με ορμόνες».31,49,50,51

Επιπλέον, η ομάδα εμπειρογνωμόνων από το World Cancer Research Fund κατέληξε στο συμπέρασμα, το 2011, ότι υπάρχουν πειστικά στοιχεία ότι οι φυτικές ίνες προστατεύουν από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, κάτι που είναι σύμφωνο με τα ευρήματα από τη Μελέτη της Κίνας.41
Πολλά από τα ευρήματα ο Δρ Campbell σε σχέση με τη φυτικά βασισμένη διατροφή και τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών στην Κίνα συνάδουν με πολύ παλαιότερες μελέτες από την Κίνα και τον υπόλοιπο κόσμο. Για παράδειγμα, ο Williams επανεξέτασε την ιατρική βιβλιογραφία και τις τεκμηριώσεις για τον καρκίνο από όλο τον κόσμο το 1908, πολύ πριν την ευρεία χρήση των εντατικών γεωργικών πρακτικών, βρίσκοντας ισχυρά στοιχεία για συσχέτιση μεταξύ φυτικά βασισμένων διατροφικών συνηθειών, εξαιρετικής μακροζωίας και πολύ χαμηλών ποσοστών καρκίνου. Ο Williams τεκμηρίωσε επίσης ότι σε σύγκριση με τις λιγότερο εύπορες περιοχές της Ασίας, που επιβίωναν με φυτικά βασισμένη διατροφή, ο καρκίνος ήταν σχετικά συχνός στις εύπορες περιοχές της Κίνας που μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά ζωικές τροφές σε συχνή βάση. Επιβεβαίωσε ότι:53
…ο καρκίνος είναι σχετικά ασυνήθιστος σε εκείνα τα μέρη της Κίνας όπου το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων ακολουθούν σχεδόν αποκλειστικά φυτοφαγική διατροφή, όντας πολύ φτωχοί για να αγοράσουν οποιαδήποτε από τις διάφορες τροφές σάρκας που χρησιμοποιούνται για μαγειρικούς σκοπούς.
Σύμφωνα με τα ευρήματα του Williams για τον καρκίνο, ο Snapper διαπίστωσε ένα παρόμοιο φαινόμενο για την αγγειακή νόσο. Επιβεβαίωσε ότι:54
Το 1940, επιβεβαίωσα τα αποτελέσματα του De Langen… με την παρατήρηση ότι στη Βόρεια Κίνα, η στεφανιαία νόσος, οι χολόλιθοι χοληστερόλης και η θρόμβωση ήταν σχεδόν ανύπαρκτα μεταξύ των φτωχότερων τάξεων. Ακολουθούσαν διατροφή δημητριακών-λαχανικών αποτελούμενη από ψωμί ψημένο από κίτρινο καλαμπόκι, κεχρί, αλεύρι σόγιας και λαχανικά σοταρισμένα σε φυστικέλαιο και σησαμέλαιο. Δεδομένου ότι η χοληστερόλη είναι παρούσα μόνο στα ζωικά τρόφιμα, η περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη ορού ήταν συχνά στην περιοχή των 100 mg. Τα ευρήματα αυτά παραλληλίζονται με την παρατήρηση του De Langen ότι η στεφανιαία νόσος ήταν συχνή μεταξύ των Κινέζων που είχαν μεταναστεύσει στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες και ακολουθούσαν την υψηλή σε λιπαρά διατροφή των Ευρωπαίων άποικων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η αδιαφορία για την πλειονότητα των στοιχείων που ευνοούν μια φυτικά βασισμένη διατροφή, χαμηλή σε κορεσμένα λιπαρά, η οποία συνιστάται από σχεδόν κάθε σεβαστή υγειονομική αρχή σε όλο τον κόσμο μπορεί να οδηγήσει σε παράλογες συνέπειες και μια χαμένη ευκαιρία για υγιή μακροζωία.
Πηγή:  http://farfighter.wordpress.com/http://farfighter.wordpress.com/2013/05/06/%CF%86%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AE%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%B6/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...